Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Proxy socks

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 72 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Dan

more options

I want to add proxy socks to my Firefox browser

I want to add proxy socks to my Firefox browser
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Dear Sarah! Have you already checked if the manual proxy SOCKS configuration at about:preferences#general are the correct ones for you? Please check out this page: https://mzl.la/3Pg6zv9