Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

i have gotten a pop up window talking about Global Privacy Control Conflict

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi zeroknight

more options

I have a pop up window that won't go away because it says I havent saved my selections

I have a pop up window that won't go away because it says I havent saved my selections

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Hi, this sounds like a user's report about Weather.com a little while back:

https://support.mozilla.org/questions/1417597

Do you recall making a manual change to that setting? If not, maybe one of your add-ons is changing the setting.

Anyway, websites are starting to respond to the signal that you don't want to be tracked, each in their own way, so if you can provide more details about where you see this problem, that would help.

P.S. This site doesn't accept email replies, so please follow up here at https://support.mozilla.org/questions/1420546. Thanks.

Hữu ích?

more options

You can disable Global Privacy Control (GPC) by going to about:config in the address bar and changing privacy.globalprivacycontrol.enabled to false.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.