Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How to upgrade my Firefox brower on my Mac Studio.

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi t.r.ernst

more options

I have Firefox V97.0 on My Mac Studio. I am trying to open a Firefox account because my Pocket app says I have to. How do I UPGRADE my Firefox Browser to make that happen ... or do I have the latest version already? Believe it or not, your support pages don't talk about upgrading at all.

I have Firefox V97.0 on My Mac Studio. I am trying to open a Firefox account because my Pocket app says I have to. How do I '''UPGRADE''' my Firefox Browser to make that happen ... or do I have the latest version already? Believe it or not, your support pages don't talk about upgrading at all.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Firefox 116 is the latest version. Take a look at Update Firefox to the latest release for information on how to download and install updates.

You'll want to make sure Firefox is allowed to automatically install updates (as shown in the picture under 'Configure how Firefox installs updates').

Được chỉnh sửa bởi t.r.ernst vào