Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

allow access to websites I know are ok

  • 3 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 20 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Paul

more options

Hi,

I constantly battle with Firefox, trying to listen to a radio station I know is fine, as I have been listening to it for years. But recently Firefox hasn't been allowing me to, so I have to try through other browsers. I like Firefox in general, but this really annoys me, as there is no way to allow access to particular sites. Even though a site is listed in the safe ones, it still blocks it and nothing can be done

Please sort this Thank you

Hi, I constantly battle with Firefox, trying to listen to a radio station I know is fine, as I have been listening to it for years. But recently Firefox hasn't been allowing me to, so I have to try through other browsers. I like Firefox in general, but this really annoys me, as there is no way to allow access to particular sites. Even though a site is listed in the safe ones, it still blocks it and nothing can be done Please sort this Thank you

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Hi

What is the error message that you see when you try to view that website?

If you have the website address handy it would help us to look into this further for you.

Hữu ích?

more options

Hữu ích?

more options

Thank you. Looking at the error message, this support article should help:

https://support.mozilla.org/en-US/kb/secure-connection-failed-firefox-did-not-connect#

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.