Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Yahoo websites blocked from within the US

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jonzn4SUSE

more options

Yahoo websites blocked from within the US. I get the following message: "When trying to access my yahoo mail account from within the US I get the following message: Yahoo’s suite of services will no longer be accessible from mainland China." Any thoughts on what is happening and how to correct it? I'm in the US using the Mozilla VPN with a US server location

Yahoo websites blocked from within the US. I get the following message: "When trying to access my yahoo mail account from within the US I get the following message: Yahoo’s suite of services will no longer be accessible from mainland China." Any thoughts on what is happening and how to correct it? I'm in the US using the Mozilla VPN with a US server location
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Updated: Interesting... VPN. Are you going to yahoo.com? While on VPN, you should do a traceroute to get an idea of what route it takes to get to yahoo.com I'm in NJ and you can see where it's going not on vpn. see screenshot Do you have the same issue off VPN? This is not a browser issue, but just that the vpn appears to go through China. I'm not sure if this forum is also used for VPN issues.

Được chỉnh sửa bởi jonzn4SUSE vào

more options