Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How to recover Facebook account

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 23 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Dropa

more options

Someone has hack my Facebook account

Someone has hack my Facebook account

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

My Facebook account has been hacked by someone else

more options

Nothing Firefox forum can do to fix this since this is a FaceBook support issue to resolve. You need to contact FB support for this situation.