Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Chủ đề này đã đóng và được lưu lại. Vui lòng hỏi một câu hỏi mới nếu bạn cần giúp đỡ.

Tabs below Bookmarks - Firefox 113 and all future releases.

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 15 lượt xem
more options

Locking this thread.
Please continue here: [/questions/1415429]
Starting the quest (i.e., tilting at a huge, anonymous, darkside windmill) anew.

To the Firefox volunteers, developers, moderators, or whoever might read this that is willing and able to do something about it: Provide a means for end users to place the Tabs below the Bookmarks on screen.

<i>Locking this thread.</i><br><i>Please continue here: [[/questions/1415429]]</i><br> Starting the quest (i.e., tilting at a huge, anonymous, darkside windmill) anew. To the Firefox volunteers, developers, moderators, or whoever might read this that is willing and able to do something about it: '''''Provide a means for end users to place the Tabs below the Bookmarks on screen'''''.

Được chỉnh sửa bởi cor-el vào