Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

deleting unlisted username

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 39 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I have an autofilled username that need I to remove but the website is not listed under Privacy & Security/Logins and Passwords.

I have an autofilled username that need I to remove but the website is not listed under Privacy & Security/Logins and Passwords.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Suggestions in a login drop-down list that have a key icon in front are login suggestions that you need to remove in the Password Manager.

Suggestions in a drop-down list without a key symbol are autocomplete saved form data. Suggestions without a key icon are part of autocomplete saved form data that you should be able to remove by selecting this item with the cursor Down key and pressing Delete or Shift+Delete.