Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

no sound on YouTube while using Firefox, but YouTube has sound on other Browsers like Chrome

  • 1 trả lời
  • 7 gặp vấn đề này
  • 33 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jonzn4SUSE

more options

I have No Sound on YouTube while using Firefox, but YouTube has sound on other Browsers like Chrome

I have No Sound on YouTube while using Firefox, but YouTube has sound on other Browsers like Chrome

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

I have Win11, but there should be something similar. see screenshot