Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Previous/Old Password History

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 28 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I has gonna sign into another Gmail account that I use for games but I forgot the password and had no other way to sign in. I tried to go into my saved passwords in Firefox because I knew I saved it. I ended changing the password to a wrong one at one point and I couldn't view the first ever password I saved for the Gmail account. I really need to know how to view older/previous passwords, it would save my life.

I has gonna sign into another Gmail account that I use for games but I forgot the password and had no other way to sign in. I tried to go into my saved passwords in Firefox because I knew I saved it. I ended changing the password to a wrong one at one point and I couldn't view the first ever password I saved for the Gmail account. I really need to know how to view older/previous passwords, it would save my life.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Được chỉnh sửa bởi cor-el vào

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Firefox creates a logins-backup.json file when you update a stored login (password), but only this file saves the previous version of logins.json, so if you have made more changes then you have lost the backup with that modified password.

You can look a utility to browse System Restore points to see if you can locate an older version of logins.json.

You can use the button on the "Help -> More Troubleshooting Information" (about:support) page to go to the current Firefox profile folder or use the about:profiles page (Root directory).