Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

regarding open previous windows and tabs ,startup

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 13 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

the start up section is not working every time i open firefox its blank again .all i want that whenever i start or open firefox i want to resume my work but its all goes everytime i open firefox all the previously open tabs are goes every time please fix this issue i have the open previous window option on but it still clear the tabs why

the start up section is not working every time i open firefox its blank again .all i want that whenever i start or open firefox i want to resume my work but its all goes everytime i open firefox all the previously open tabs are goes every time please fix this issue i have the open previous window option on but it still clear the tabs why
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

In case you use "Clear history when Firefox closes".

  • do not clear the "Browsing history"
  • using "Clear history when Firefox closes" in Firefox 102+ honors exceptions and keeps cookies with an allow exception, previous versions removed all cookies
  • clearing "Site settings" clears exceptions for cookies, images, pop-up windows, and software installation and exceptions for passwords and other website specific data

See also: