Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I am trying to set up a new acct

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I put in my app and got a code but I could not put in the code within 5 minutes. How do I start a new app, they won't allow me

I put in my app and got a code but I could not put in the code within 5 minutes. How do I start a new app, they won't allow me

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

The code should be valid for twenty minutes, so you should be able to continue.

You can also login to the Firefox Account by using email and password.