Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Accounts have flown off

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Dropa

more options

Hi! Accounts flew off, more than 40 pieces. The extension has not been removed or disabled. Please help to restore them, there is very important data(

Hi! Accounts flew off, more than 40 pieces. The extension has not been removed or disabled. Please help to restore them, there is very important data(

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Addon issues is to contact the Addon/extension developer for support on their software issues. And what exactly do you mean Accounts flow off. That is a confusing read here.