Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

firefox is redirecting from localhost:8080 to localhost:8081

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi christian

more options

Currently Firefox is redirecting http://localhost:8080 to http://localhost:8081 , each time when type the address in the URL address bar.

I have been working with a container wordpress. I have tested in chrome the address http://localhost:8080 and all works fine.

How can we fix that problems, thanks in advance.

I have removed cookies and site data of localhost in Privacy-and-security> Manage-data>

screen-cast https://imgur.com/lWV1WFa

Currently Firefox is redirecting '''http://localhost:8080''' to '''http://localhost:8081''' , each time when type the address in the URL address bar. I have been working with a container wordpress. I have tested in chrome the address '''http://localhost:8080''' and all works fine. How can we fix that problems, thanks in advance. I have removed cookies and site data of '''localhost''' in Privacy-and-security> Manage-data> screen-cast https://imgur.com/lWV1WFa
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Được chỉnh sửa bởi christian vào

Giải pháp được chọn

The solution was. Click in application menu> Settings> Privacy and Security> Clear Data. check in - cookies and site data - cached web content

After that, the address http://localhost:8080 is no longer being redirected. The problem with this solution is that have to log in again in all the web pages I use daily.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

The solution was. Click in application menu> Settings> Privacy and Security> Clear Data. check in - cookies and site data - cached web content

After that, the address http://localhost:8080 is no longer being redirected. The problem with this solution is that have to log in again in all the web pages I use daily.