Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Help with Firefox crashing on a mac

  • 4 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 24 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi TyDraniu

more options

Every time I try to login to a different page my firefox crashes.

bp-14289935-57f0-449e-8441-e50640230530 5/30/23, 9:46 AM View bp-aace6a49-74af-4676-b0e2-0f8250230530 5/30/23, 9:46 AM View bp-011a67c7-c9f4-402e-9be8-7710d0230530 5/30/23, 9:46 AM View bp-d034b95f-b15a-49d8-ace5-1b0b50230530 5/30/23, 9:46 AM View bp-6e1730c2-125b-4323-98ff-9b97c0230530 5/30/23, 9:46 AM View


I also did get the attached message, wasn't forsure if this was apart of the issue?

I have tried to dump the preferences, clear cache, restart, clear history.

Every time I try to login to a different page my firefox crashes. bp-14289935-57f0-449e-8441-e50640230530 5/30/23, 9:46 AM View bp-aace6a49-74af-4676-b0e2-0f8250230530 5/30/23, 9:46 AM View bp-011a67c7-c9f4-402e-9be8-7710d0230530 5/30/23, 9:46 AM View bp-d034b95f-b15a-49d8-ace5-1b0b50230530 5/30/23, 9:46 AM View bp-6e1730c2-125b-4323-98ff-9b97c0230530 5/30/23, 9:46 AM View I also did get the attached message, wasn't forsure if this was apart of the issue? I have tried to dump the preferences, clear cache, restart, clear history.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

This also happens in Troubleshoot mode.

Hữu ích?

more options

Please read /questions/1397523.

Hữu ích?

more options

@TyDraniu can you give me instructions on how to remove "RelayCam.plugin" - I am not able to remove it.

Hữu ích?

more options

Just delete it from /Library/CoreMediaIO/Plug-Ins/DAL/RelayCam.plugin

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.