Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

back up firefox account

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Hello,

my computer crashed yesterday because my ssd of my computer broke, therefore i had to reinstall firefox. Having done so and looging in, i cannot find my bookmarks, passowords, history, etc. I am sure i had my account always synced.

i would appricate your help.

With kind regards

Celine

Hello, my computer crashed yesterday because my ssd of my computer broke, therefore i had to reinstall firefox. Having done so and looging in, i cannot find my bookmarks, passowords, history, etc. I am sure i had my account always synced. i would appricate your help. With kind regards Celine

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Hi Celine, Sync isn't always speedy, but it's also possible that your data isn't actually there. To see what is up in the Sync cloud, try this:

(1) Install the following add-on: https://addons.mozilla.org/firefox/addon/about-sync/

(2) Type or paste about:sync in the address bar and press Enter to load the extension page

(3) The page should display several sections for each category that was set to Sync. If you click the Records (table) tab in a section, it should show what is on the server.

Can you see your data there?

Hữu ích?

more options

Did you possibly reset the password of the Sync account because you forgot the password?

Resetting the password for the Firefox Account because you do not remember the password will remove all data stored on the Sync server because this password is used to encrypt your data before it is uploaded to the Sync server and only this password or a possible recovery key can decrypt this data.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.