Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

config "network.standard-url.encode-utf8" is missing (v113.0.1)

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 12 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

One of the foreign website I need to visit seems to work only with ASCII chars on its URL, even though the website itself will request URLs with foreign characters!

Is there a work around?

One of the foreign website I need to visit seems to work only with ASCII chars on its URL, even though the website itself will request URLs with foreign characters! Is there a work around?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Can you give more detail about what is going wrong with that website and give some examples ?

Can you post a link to a publicly accessible page (i.e. no authentication or signing on required)?