Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

youtube.com redirects

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 12 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jonzn4SUSE

more options
When I go to youtube.com in firefox it redirects me to https://secure.winred.com/save-america-joint-fundraising-committee/google031723/?utm_medium=ad&utm_source=ci_d_google&utm_content=kw002_na&gclid=EAIaIQobChMIx7rq04KK_wIV4-jjBx34MgztEAAYASAAEgKXMfD_BwE&exitintent=true. This only happens in firefox, not chrome or edge. How can I prevent this from happening?

Tất cả các câu trả lời (2)

more options
more options

Được chỉnh sửa bởi jonzn4SUSE vào