Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I cannot load Facebook on my Mac using Firefox. Works okay with Safari and Chrome. Just says there is an Error

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 15 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Cannot load Facebook on my Mac using Firefox. Can load with Safari or Chrome.

Cannot load Facebook on my Mac using Firefox. Can load with Safari or Chrome.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Do you use a bookmark or are you starting with the main (home) page of this website?

If you use a bookmark to access a specific page then instead navigate to this page starting with the main page or with the sign in page in case there is a problem with this bookmark.


Are you using a proxy or VPN?

You can check the connection settings.

  • Settings -> General -> Network: Connection -> Settings

If you do not need to use a proxy to connect to internet, select "No Proxy" if "Use the system proxy settings" or one of the others do not work properly.

See "Firefox connection settings":