Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Search bar

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 36 lượt xem
more options

I only press enter but it break the line in the search box(Google) in firefox instead of search I didn't use shift and my keyboard just working fine

I only press enter but it break the line in the search box(Google) in firefox instead of search I didn't use shift and my keyboard just working fine
Đính kèm ảnh chụp màn hình