Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Tìm hiểu thêm

Reinstalling my Firefox data from a PC that dies to a new one

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi phil.libbis

more options

My laptop died but I have been able to rescue the SSD and turn it into a USB connected external drive. I can see all data from my old PC.

I have tried to copy all of my User, Local Apps Data Mozilla Profile data folders to my new Laptop but the data does not appear when I fire up Firefox on the new laptop.

The old laptop folder was c:\Users|Phil, the new laptop is C:\Users\Phill {setup of new PC added a second L to my name}

Is this an issue ?My laptop died but I have been able to rescue the SSD and turn it into a USB connected external drive. I can see all data from my old PC. I have tried to copy all of my User, Local Apps Data Mozilla Profile data folders to my new Laptop but the data does not appear when I fire up Firefox on the new laptop. The old laptop folder was c:\Users|Phil, the new laptop is C:\Users\Phill {setup of new PC added a second L to my name} Is this an issue ? ;
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

You are in the wrong place, your Firefox personal data is in "AppData\Roaming" and not in "AppData\Local".

Firefox uses two locations for the Firefox profile folder. One location for your personal data (e.g. bookmarks) and another location for temporary files like the disk cache.

Location used for the main profile that keeps your personal data (Root Directory on about:profiles).

  • C:\Users\<user>\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\<profile>

Location used for the disk cache and other temporary files (Local Directory on about:profiles).

  • C:\Users\<user>\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\<profile>
Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

You are in the wrong place, your Firefox personal data is in "AppData\Roaming" and not in "AppData\Local".

Firefox uses two locations for the Firefox profile folder. One location for your personal data (e.g. bookmarks) and another location for temporary files like the disk cache.

Location used for the main profile that keeps your personal data (Root Directory on about:profiles).

  • C:\Users\<user>\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\<profile>

Location used for the disk cache and other temporary files (Local Directory on about:profiles).

  • C:\Users\<user>\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\<profile>
more options

Thank you so much. I followed your advice and copied my folder/files from the old laptop Mozilla/roaming area to the new location on my new laptop. Renamed the folder that I was "importing" to mirror that of the folder that had been created under my new laptop on startup and then restarted Firefox = all worked. Thank you so much again !!!!