Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

windows 10 firefox 113.0.2 and firefox developer 114.0b8 won't play videos

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 35 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi firefox_ruined_my_life

more options

hello,

i've facing this issue for weeks. i've completely abandoned windows server 2019 as daily os and installed windows 10 with latest patches. installed firefox and firefox developer as usual and did my same settings for years. but videos can't be played on reddit, twitter and linkedin. i tried to refresh browser, disabled addons (only ublock and enhancer for youtube is installed) to be sure. but still got nothing. in my laptop with same addons and same privacy & security settings could play videos.

twitter: https://i.imgur.com/rnPSWpd.png

linkedin: https://i.imgur.com/LPrBbuA.png

i can share everything that would solves the problem. thank you in advance.

hello, i've facing this issue for weeks. i've completely abandoned windows server 2019 as daily os and installed windows 10 with latest patches. installed firefox and firefox developer as usual and did my same settings for years. but videos can't be played on reddit, twitter and linkedin. i tried to refresh browser, disabled addons (only ublock and enhancer for youtube is installed) to be sure. but still got nothing. in my laptop with same addons and same privacy & security settings could play videos. twitter: https://i.imgur.com/rnPSWpd.png linkedin: https://i.imgur.com/LPrBbuA.png i can share everything that would solves the problem. thank you in advance.

Giải pháp được chọn

welp, in my first post i didn't even told about i'm using enterprise edition. it's fixed by installing media feature pack. sorry cor-el, you would answer this in first sight if i stated it.

https://support.mozilla.org/en-US/kb/fix-video-audio-problems-firefox-windows

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Maybe check the Web Console for media related messages to see if there is more info available.

Hữu ích?

more options

cor-el said

Maybe check the Web Console for media related messages to see if there is more info available.

there's no such thing in console that relates my problem

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

welp, in my first post i didn't even told about i'm using enterprise edition. it's fixed by installing media feature pack. sorry cor-el, you would answer this in first sight if i stated it.

https://support.mozilla.org/en-US/kb/fix-video-audio-problems-firefox-windows

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.