Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How can I block unwanted Emails?

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 34 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Paul

more options

Are there any settings in Firefox that can be used to block specified unwanted Emails form going to the inbox?

Are there any settings in Firefox that can be used to block specified unwanted Emails form going to the inbox?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hi

This does not sound like an issue with Firefox but is something that your email service provider should be able to help you with.