Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Jumping display

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 17 lượt xem
more options

I have been noticing for quite a while that when I am scrolling down an different websites, suddenly the display is jumping and it skips part of the displayed list. This happens quite consistently.

An example is when scrolling down at:

https://www.travelportland.com/events/search/?type=&start=2023-05-21&end=2024-05-21

I switched to Safari and there is no jumping.

Does this happen to anyone else? Is this a reported bug? Thanks.

I have been noticing for quite a while that when I am scrolling down an different websites, suddenly the display is jumping and it skips part of the displayed list. This happens quite consistently. An example is when scrolling down at: https://www.travelportland.com/events/search/?type=&start=2023-05-21&end=2024-05-21 I switched to Safari and there is no jumping. Does this happen to anyone else? Is this a reported bug? Thanks.

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.