On Monday September 25th from 10PM EDT - 12AM EDT (2AM UTC - 4AM UTC on September 26th), we will be performing system maintenance on the Firefox Accounts databases for two hours. During the maintenance window, there will be brief periods of a few minutes where users will not be able to login to their accounts. Please try again at a later time.

Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox keeps lagging ever 20 - 30 seconds for about 3 4 seconds then back to normal.

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi lazizakhmedov1014

more options

The list things that i have already tried

  1. Troubleshoot mode
  2. Restarted Firefox and computer several times.( didn't fix anything )
  3. Turned off hardware acceleration when available

thank you!

'''The list things that i have already tried ''' # Troubleshoot mode # Restarted Firefox and computer several times.( didn't fix anything ) # Turned off hardware acceleration when available thank you!

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

help!

Hữu ích?

more options

try cleaning up your browsers cache if it doesn't help try updating to new version

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.