Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Full screen video player

  • 3 trả lời
  • 5 gặp vấn đề này
  • 10 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi TyDraniu

more options

Full screen video player does not cover the entire screen on all popular players there are bars on the right and left, also at the bottom

Full screen video player does not cover the entire screen on all popular players there are bars on the right and left, also at the bottom

Giải pháp được chọn

Perhaps it's bug 1830721, affecting Win7 and 8. It will be fixed in version 113.0.1.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

try updating browser if it doesn't work uninstall it and downloads it back again and if that doesn't work try other browser

more options

it did not help. works fine on Chrome

more options

Giải pháp được chọn

Perhaps it's bug 1830721, affecting Win7 and 8. It will be fixed in version 113.0.1.

Được chỉnh sửa bởi TyDraniu vào