Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Parent process control

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 110 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

This morning when I open Firefox, I get the window shown in the atch. What is this? How do I stop it?

This morning when I open Firefox, I get the window shown in the atch. What is this? How do I stop it?
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

Just close it with the X button.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Just close it with the X button.

more options