Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Bookmarks

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 24 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi TyDraniu

more options

My list of sorted bookmarks is extensive with many folders and subcategories etc.

I'm able to open all the tabs in the 'Library' but don't really see a way to print to PDF this list. Is it possible to get a list of bookmarks and all the files in each folder?

PS. Using Windows 10

My list of sorted bookmarks is extensive with many folders and subcategories etc. I'm able to open all the tabs in the 'Library' but don't really see a way to print to PDF this list. Is it possible to get a list of bookmarks '''''and''''' all the files in each folder? PS. Using Windows 10
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Sure, you can export your list of bookmarks to HTML, it can be printed to PDF.