Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

why have I got to sync when I don't require it?

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 21 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi John D

more options

why am I forced to sync when I don't need it?

why am I forced to sync when I don't need it?

Giải pháp được chọn

Thank you Paul for your answer that FireFox sync is optional, FireFox don't know that, they threatened me with excommunication. Regards John

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Hi John

I am sorry, I do not understand your question. Firefox Sync is a feature which is very useful, but is completely optional - you do not have to use it.

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

Thank you Paul for your answer that FireFox sync is optional, FireFox don't know that, they threatened me with excommunication. Regards John

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.