Join the AMA (Ask Me Anything) with Firefox leadership team to talk about Firefox priorities in 2024. Mark your calendar! Thursday, June 13, 17:00 - 19:00 UTC.

Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Editing .pdf files

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 299 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi DorothyJ

more options

Is there a way to fully edit a .pdf file in the new Firefox browser? I know how to annotate, but I don't see any way to copy and/or paste. This originally came up when I wanted to copy one sentence from of an entire document. Thank you.

Is there a way to ''fully ''edit a .pdf file in the new Firefox browser? I know how to annotate, but I don't see any way to copy and/or paste. This originally came up when I wanted to copy one sentence from of an entire document. Thank you.

Giải pháp được chọn

No, you can only annotate PDF files and not actually edit a PDF file. This is not very well stated in the 111 release notes.

See "Fill out forms in PDF Viewer" and "Annotate PDF files".

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

No, you can only annotate PDF files and not actually edit a PDF file. This is not very well stated in the 111 release notes.

See "Fill out forms in PDF Viewer" and "Annotate PDF files".

more options

Thank you, cor-el.