Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Microsoft sent a email while I was doing my mail in outlook

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 14 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

And said some is just open my Firefox account from ussr. What should I do . [removed]

And said some is just open my Firefox account from ussr. What should I do . [removed]

Được chỉnh sửa bởi Paul vào

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Hi

I have removed your email address from your question for your privacy and security as this is an open forum.

If you have received an email from Microsoft about your Firefox Account, either it is a scam or you should contact the Microsoft support team about it.

Hữu ích?

more options

See also this duplicate thread:

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.