Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox browser hangs on graphics when Gdata AV program is running.

  • 3 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jonzn4SUSE

more options

Hi all,

Firefox browser hangs on page graphics when GData AV program is running. This is becoming a persistent and annoying issue. I disabled the several add-ons one by one, and narrowed it down to the GData AV program. This also affects trying to log out of gmail where the hang is perfect. Disabling GData this, and warm reset everything then works fine. The problems don´t occur with GChrome.

How can one be sure which embedded program is actually causing the problem as all work and interface together ?

rich
Hi all, Firefox browser hangs on page graphics when GData AV program is running. This is becoming a persistent and annoying issue. I disabled the several add-ons one by one, and narrowed it down to the GData AV program. This also affects trying to log out of gmail where the hang is perfect. Disabling GData this, and warm reset everything then works fine. The problems don´t occur with GChrome. How can one be sure which embedded program is actually causing the problem as all work and interface together ? rich

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

You will need to ask the team at GData. The browser works fine with that running, then the issue appears to be that program.

Hữu ích?

more options

Hang-on; then how the programs works problem free with Google Chrome browser ? I have already thrown the issue to GData, waiting for reply.

Hữu ích?

more options

rJ said

Hi all, I disabled the several add-ons one by one, and narrowed it down to the GData AV program. rich

Unlike most users, you've already done the proper troubleshooting. The app working better with Chrome shows that their dev team put Chrome as their main focus. Their support page is not the best. Just doing a simple search for firefox, chrome, or browser support shows nothing unlike other apps like Kaspersky, Norton, or Bitdefender support page. It's simple, with the app off does the Firefox work??? If yes, then good luck with gdata.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.