Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I turn new download notification off? Firefox 111

  • 4 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi JordanDave@gmail.com

more options

The old fix (setting browser.download.alwaysOpenPanel to false) no longer works.

The old fix (setting browser.download.alwaysOpenPanel to false) no longer works.

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

It is still working for me. Try right-clicking the icon. Is the setting "Show panel when download begins" selected? If so, de-select it.

more options

Note that you can inspect/modify some settings if you right-click the Downloads button when the customize page is open in case this button is hidden by default, so no need to use about:config.

Được chỉnh sửa bởi cor-el vào

more options

Terry said

It is still working for me. Try right-clicking the icon. Is the setting "Show panel when download begins" selected? If so, de-select it.

"Show panel when download begins" was not checked.

more options

cor-el said

Note that you can inspect/modify some settings if you right-click the Downloads button when the customize page is open in case this button is hidden by default, so no need to use about:config.

The download button was already visible. Does not appear to have a mechanism to silence the "download complete" message.