Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I turn new download notification off? Firefox 111

  • 4 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 10 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi JordanDave@gmail.com

more options

The old fix (setting browser.download.alwaysOpenPanel to false) no longer works.

The old fix (setting browser.download.alwaysOpenPanel to false) no longer works.

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

It is still working for me. Try right-clicking the icon. Is the setting "Show panel when download begins" selected? If so, de-select it.

Hữu ích?

more options

Note that you can inspect/modify some settings if you right-click the Downloads button when the customize page is open in case this button is hidden by default, so no need to use about:config.

Được chỉnh sửa bởi cor-el vào

Hữu ích?

more options

Terry said

It is still working for me. Try right-clicking the icon. Is the setting "Show panel when download begins" selected? If so, de-select it.

"Show panel when download begins" was not checked.

Hữu ích?

more options

cor-el said

Note that you can inspect/modify some settings if you right-click the Downloads button when the customize page is open in case this button is hidden by default, so no need to use about:config.

The download button was already visible. Does not appear to have a mechanism to silence the "download complete" message.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.