Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Cleared passwords and cache, but website still Remembers my username and password

  • 3 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 20 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I have cleared my cache and cookies, I also checked my passwords and logins and nothing was in there. I closed the browser and reopen it to go on the same website. I tried to sign in and my information is still there as an autofill. How can I wipe everything?

I have cleared my cache and cookies, I also checked my passwords and logins and nothing was in there. I closed the browser and reopen it to go on the same website. I tried to sign in and my information is still there as an autofill. How can I wipe everything?

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Without a site no one can verify what is going on when reading this?

Hữu ích?

more options

Hữu ích?

more options

Suggestions in a login drop-down list that have a key icon in front are login suggestions that you need to remove in the Password Manager.

Suggestions in a drop-down list without a key symbol are autocomplete saved form data. Suggestions without a key icon are part of autocomplete saved form data that you should be able to remove by selecting this item with the cursor Down key and pressing Delete (Mac: Shift+Delete).

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.