Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Cannot drag files from download list

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 27 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi TyDraniu

more options

I have problems with dragging files from downloads directly to my desktop. Now, in order to drag downloaded files I have to open the downloads folder, which is an additional step and a nuisance.

Is there any way to get the old functionality back?

Im using Firefix 111.0.1 (64-bit) on my Mac M2 2022, with the Ventura 13.2.1 MacOS

I have problems with dragging files from downloads directly to my desktop. Now, in order to drag downloaded files I have to open the downloads folder, which is an additional step and a nuisance. Is there any way to get the old functionality back? Im using Firefix 111.0.1 (64-bit) on my Mac M2 2022, with the Ventura 13.2.1 MacOS

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Yes. It will be fixed in version 112.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.