Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

bookmark side bar

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 39 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

cannot restore sidebar for bookmarks

cannot restore sidebar for bookmarks

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

"Ctrl+B" is the keyboard shortcut to toggle the Bookmarks Sidebar. "Ctrl+Shift+B" is the keyboard shortcut to toggle the Bookmarks Toolbar. "Ctrl+Shift+O" is the keyboard shortcut to Open the Library.


See also: