Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Mac Memory usage

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 15 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi TyDraniu

more options

Team,

I have an M2 macbook air. On average, Firefox on my Mac uses between 850megs and frequently well over a gig of my system's RAM. I have deleted all of my extensions (this helped a tiny bit), but the issue remains. It is noteworthy that Chrome, which has more windows opened and is used more frequently, only reports RAM usage of 125 megs up to 275 megs. Please help me.

Systems details M2 Macbook Air Ventura 13.3 (the issue remains between several software upgrades) Firefox 111.0.1 version (again, this memory issue remains after many software upgrades)

Team, I have an M2 macbook air. On average, Firefox on my Mac uses between 850megs and frequently well over a gig of my system's RAM. I have deleted all of my extensions (this helped a tiny bit), but the issue remains. It is noteworthy that Chrome, which has more windows opened and is used more frequently, only reports RAM usage of 125 megs up to 275 megs. Please help me. Systems details M2 Macbook Air Ventura 13.3 (the issue remains between several software upgrades) Firefox 111.0.1 version (again, this memory issue remains after many software upgrades)
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

275MB? This is only the main process, you have to add up Google Chrome Helper processes.