Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

password suggestions

  • 4 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi palpack1

more options

I turned off the password suggestion option but it continues to suggest passwords. Even after reboot. And the suggestion box covers my entry area.

I turned off the password suggestion option but it continues to suggest passwords. Even after reboot. And the suggestion box covers my entry area.

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Giải pháp được chọn

Hữu ích?

more options

Suggestions in a login drop-down list that have a key icon in front are login suggestions that you need to remove in the Password Manager.

Suggestions in a drop-down list without a key symbol are autocomplete saved form data. Suggestions without a key icon are part of autocomplete saved form data that you should be able to remove by selecting this item with the cursor Down key and pressing Delete (Mac: Shift+Delete).

Hữu ích?

more options

The preferences save. They just don't work. See image of settings and password suggestion screen. Thanks.

Hữu ích?

more options

I refreshed Firefox as suggested in Terry's article of how to fix preferences that won't save and it worked! Sorry Terry for not trying that before I "thumbs down" your suggestion! Tom

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.