Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

FF stopped saving bookmarks names when dragging url from the address bar to the bookmarks bar

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 22 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Mykola

more options

Hey!

Early I was able just to drag URL from the address bar and page name / title will appear as the bookmark name. But two or three days ago FF stopped doing that, instead in the bookmark name I get just the URL duplicated.

I feel it may be related with new 111 version that was released around that time and installed on my computer by FF auto-update.

See pic attached, after the `pythonds` bookmark bug started to appear and names are URLs now :(

Hey! Early I was able just to drag URL from the address bar and page name / title will appear as the bookmark name. But two or three days ago FF stopped doing that, instead in the bookmark name I get just the URL duplicated. I feel it may be related with new 111 version that was released around that time and installed on my computer by FF auto-update. See pic attached, after the `pythonds` bookmark bug started to appear and names are URLs now :(
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

You now need to drag the tab or link to the bookmarks toolbar or sidebar instead of the URL in the location bar if that is what you are doing.

Hữu ích?

more options

cor-el said

You now need to drag the tab or link to the bookmarks toolbar or sidebar instead of the URL in the location bar if that is what you are doing.

Yeah, when I drag the tab to the bookmarks bar the FF creates bookmark and title as usual. Thank you for the hint.

So is it a feature of the new FF version, not a bug?

Được chỉnh sửa bởi Mykola vào

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.