Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox tabs suddenly keep crashing on MacOs

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 22 lượt xem
more options

I tried using troubleshoot mode and the crashes happened on there too. I uninstalled and reinstalled firefox, created a new account, removed and added my extensions back on, restarted my computer, and yet the issue keeps persisting. The browser doesn't prompt me to send in a crash report when this happens either, it's only the tabs not the browser itself that repeatedly crashes.

I tried using troubleshoot mode and the crashes happened on there too. I uninstalled and reinstalled firefox, created a new account, removed and added my extensions back on, restarted my computer, and yet the issue keeps persisting. The browser doesn't prompt me to send in a crash report when this happens either, it's only the tabs not the browser itself that repeatedly crashes.

Được chỉnh sửa bởi Chlo vào