Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox won't start and tried all troubleshooting options in Windows 10 Pro (64-bit)

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 13 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Firefox was running fine but few days ago, cannot get Firefox to start. Tried to uninstall, reinstall but didn't work. Tried uninstall, shutdown, reinstall and didn't work. Tried profile manager but it would not start so deleted the profile.ini file. Still won't start. When I look at Task manager, no processes for Firefox are running. Is there something else I should try to get working or should I just not use anymore?

Lenovo P52e laptop, Windows 10 Pro v22H2, 64-bit operating system Mozilla Firefox 64-bit program is being installed in Program Files directory

Firefox was running fine but few days ago, cannot get Firefox to start. Tried to uninstall, reinstall but didn't work. Tried uninstall, shutdown, reinstall and didn't work. Tried profile manager but it would not start so deleted the profile.ini file. Still won't start. When I look at Task manager, no processes for Firefox are running. Is there something else I should try to get working or should I just not use anymore? Lenovo P52e laptop, Windows 10 Pro v22H2, 64-bit operating system Mozilla Firefox 64-bit program is being installed in Program Files directory

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

What version of Firefox and where are you getting it from?

Try this option. https://www.howtogeek.com/399290/how-to-use-windows-10s-new-sandbox-to-safely-test-apps/

Hữu ích?

more options

Did you recently uninstall an application that was using Visual C+ runtime components?

You can check for issues caused by a corrupted or incomplete Visual C++ installation that is missing runtime components (Redistributable Packages) required by Firefox, especially VCRUNTIME140_1.dll.

See "Visual Studio 2015, 2017, 2019, and 2022":

You may also have to install the Visual Studio 2013 Redistributable Package. You need to reboot the computer.


Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.