Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Bookmark functionality fails when LastPass extension active

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
more options

None of my bookmark functionality is working. I have restarted Firefox and cleaned out all extensions etc and so doing have discovered it's only when I reinstall Last Pass that the functionality stops.

Is there any known fix for this, or can I simply no longer use both Firefox and Last Pass together?

Thanks

None of my bookmark functionality is working. I have restarted Firefox and cleaned out all extensions etc and so doing have discovered it's only when I reinstall Last Pass that the functionality stops. Is there any known fix for this, or can I simply no longer use both Firefox and Last Pass together? Thanks

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.