Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

bookmark issues

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
more options

When I scroll down and click on a bookmark it used to remember where I left off, now it always starts at the top of the list every time. I haven't changed any settings that I know of, the computer has updated so I assume something changed.

When I scroll down and click on a bookmark it used to remember where I left off, now it always starts at the top of the list every time. I haven't changed any settings that I know of, the computer has updated so I assume something changed.