Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Disable AudioPlayingIcon on Tabs

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
more options

Hi, I am part of IHG development team and we use latest Firefox ESR versions.

w recently started using Softphone with in firefox and we are running in to issues when out Call center agents try to switch between tabs they are accidentally clicking on Mute speaker button on TAB.

Can you please help in providing a solution on how we can remove this ICON from this TABS which are playing some audio.

NOTE: We maintain our CUSTOM firefox profiles.

Hi, I am part of IHG development team and we use latest Firefox ESR versions. w recently started using Softphone with in firefox and we are running in to issues when out Call center agents try to switch between tabs they are accidentally clicking on Mute speaker button on TAB. Can you please help in providing a solution on how we can remove this ICON from this TABS which are playing some audio. NOTE: We maintain our CUSTOM firefox profiles.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.