Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

unusable email address is entered in email

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 15 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi christ1

more options

clicked on entry of address book to write email, an unusable address is entered with quotation marks around name and a second entry follows starting with @

clicked on entry of address book to write email, an unusable address is entered with quotation marks around name and a second entry follows starting with @
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Fix the contact in your address book. There should be no < and > characters around the actual email address in the address book.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.