Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I lost my bookmarks and saved logins

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 10 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jonzn4SUSE

more options

Just now I recreated my firefox login password and re-logged into the firefox account. After synchronization, I did not find my bookmarks and saved logins. Could you please help me troubleshoot the problem? Firefox Verison: Desktop: Firefox 102.9.0esr(64Bit) Debian 11 Mobile: Firefox Nightly 113.0a1(Build #2015940355), 77b44afdeb+ GV:113.0a1-20230322094136 AS:97.2.0 Android 13

Just now I recreated my firefox login password and re-logged into the firefox account. After synchronization, I did not find my bookmarks and saved logins. Could you please help me troubleshoot the problem? Firefox Verison: Desktop: Firefox 102.9.0esr(64Bit) Debian 11 Mobile: Firefox Nightly 113.0a1(Build #2015940355), 77b44afdeb+ GV:113.0a1-20230322094136 AS:97.2.0 Android 13

Được chỉnh sửa bởi aworking1115 vào

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

aworking1115 said

Just now I recreated my firefox login password and re-logged into the firefox account.

Recreated... does that mean reset?

https://support.mozilla.org/en-US/kb/reset-your-primary-password-if-youve-forgotten-it

Được chỉnh sửa bởi jonzn4SUSE vào

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.