Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Website getting pinned automatically on Firefox Ubuntu

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jonzn4SUSE

more options

A certain website (flixbus.com) is getting pinned on my firefox automatically. I have unpinned it several times but after few seconds, it gets pinned again. It's driving me nuts. I even cleared all my cookies but it didn't help.

A certain website (flixbus.com) is getting pinned on my firefox automatically. I have unpinned it several times but after few seconds, it gets pinned again. It's driving me nuts. I even cleared all my cookies but it didn't help.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Try downloading Firefox from Mozilla, run firefox-bin from the folder and see if you have the same issue. https://www.mozilla.org/en-US/firefox/all/#product-desktop-release

Have you tried Firefox in Safe Mode? https://support.mozilla.org/en-US/kb/diagnose-firefox-issues-using-troubleshoot-mode#search

Take a look at this post. https://support.mozilla.org/gl/questions/1319720

Được chỉnh sửa bởi jonzn4SUSE vào