Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Suddenly, Firefox will not make already-followed hyperlinks purple. I have set, reset, refreshed to no avail.

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 12 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Terry

more options

I need to follow many hyperlinks. Everything worked fine and the followed hyperlinks changed from blue to purple. In the last 2 days, they stay blue. I have gone to settings and reset it multiple times, but the only way I can get the change is to make the screen high contrast, which I do not want. I have refreshed Firefox. I have the latest update (which might be what changed). What is the problem?

I need to follow many hyperlinks. Everything worked fine and the followed hyperlinks changed from blue to purple. In the last 2 days, they stay blue. I have gone to settings and reset it multiple times, but the only way I can get the change is to make the screen high contrast, which I do not want. I have refreshed Firefox. I have the latest update (which might be what changed). What is the problem?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.