Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Problem with removing "other Bookmarks

  • 3 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 10 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi TyDraniu

more options

I am trying to remove the "Other Bookmarks" folder from Firefox 111 on a Windows 10 PC. I have tried the fix from a couple of years back, using about:config and changing the entry from true to false. The item is still flagged as false but, despite restarting Firefox and then Window, the folder is still showing. How do I get rid of this, for me at least, unnecessary folder?

I am trying to remove the "Other Bookmarks" folder from Firefox 111 on a Windows 10 PC. I have tried the fix from a couple of years back, using about:config and changing the entry from true to false. The item is still flagged as false but, despite restarting Firefox and then Window, the folder is still showing. How do I get rid of this, for me at least, unnecessary folder?

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Are you trying to remove the "Other Bookmarks" folder completely, or from the Bookmarks Toolbar?

Hữu ích?

more options

I'm trying to get rid of it completely as it adds an additional tool bar as shown in the screenshot attached..

Hữu ích?

more options

So you want to get rid of an additional tool bar. Just right click the tool bar -> Bookmarks toolbar -> Never Show (Ctrl + Shift + B).

Được chỉnh sửa bởi TyDraniu vào

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.