Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Video error in multiple pages on Linux KDE neon

  • 3 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cebeoc

more options

Hi, I can't play some videos in YouTube and other platforms like Crunchyrroll, Twitter or Vimeo, I've already cleaned the cache and deactivated all the plugins and there is no difference.

Hi, I can't play some videos in YouTube and other platforms like Crunchyrroll, Twitter or Vimeo, I've already cleaned the cache and deactivated all the plugins and there is no difference.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

Seems to be a problem with the nvidia drivers, for some reason I got the 530(beta) version and no the current stable one. I reinstalled the nvidia drivers using the stable version and the problem appears to be solved.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Verify that ffmpegs are installed and current.


Operating System: openSUSE Tumbleweed 20230318 KDE Plasma Version: 5.27.3 KDE Frameworks Version: 5.104.0 Qt Version: 5.15.8 Kernel Version: 6.2.6-1-default (64-bit) Graphics Platform: X11 Processors: 8 × Intel® Xeon® CPU E3-1535M v6 @ 3.10GHz Memory: 62.2 GiB of RAM Graphics Processor: Mesa Intel® HD Graphics P630 Manufacturer: HP Product Name: HP ZBook 17 G4

Được chỉnh sửa bởi jonzn4SUSE vào

more options

FFmpeg-7:4.4.2 is installed in my system. I checked that is current, the problem still appears.

more options

Giải pháp được chọn

Seems to be a problem with the nvidia drivers, for some reason I got the 530(beta) version and no the current stable one. I reinstalled the nvidia drivers using the stable version and the problem appears to be solved.